Agdi Manatala


Portfolio Description
We're proud to bring to you some heart-warming stories that come together through some simple and sweet moments.Presenting the first one - 'Agdi Manaatla'. Because some relationships go beyond words.

आयुष्यातल्या निवडक गोड क्षणांनी विणलेल्या काही गोष्टी आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत आहोत. सादर आहे त्यातली पहिली गोष्ट 'अगदी मनातलं!' काही नाती शब्दांपलीकडची असतात, अशाच एका नात्याची गोष्ट!